Judges on Training

 

TIS HAZARI COURTS

S.N

  Name of Judicial Officer

From

Till

1

 sh. kuldeep narayan

17.02.17

18.02.17
2  ms. navita kumari bagha

17.02.17

18.02.17
3  ms. smita garg

17.02.17

18.02.17
4  sh. pawan kumar matto

17.02.17

18.02.17
5 Sh. Chandra Shekhar

17.02.17

18.02.17
6 Sh. Vimal Kr. Yadav

17.02.17

18.02.17
7 Sh. Dinesh Bhatt

17.02.17

18.02.17
8 Sh. Vinod Kumar

13.02.17

17.02.17
9 SH. LAL SINGH

17.02.17

18.02.17
10 DR. SUDHIR KUMAR JAIN

18.02.17

18.02.17

 

 

 

ROHINI  HOUSE COURTS

S.N

Name of Judicial Officer

From

Till

 1

 ******

****

****

 

 

 

KARKARDOOMA COURTS

S.N

Name of Judicial Officer

From

Till

1

Sh. S.K. Gupta

17.02.17

18.02.17

2

Ms. Savitri

17.02.17

18.02.17

3

SH. UMED SINGH GREWAL

18.02.17

19.02.17

 

 

 

 

PATIALA HOUSE COURTS

S.N

  Name of Judicial Officer

From

Till

1

Ms. Anju Bajaj Chandna

18.02.17

18.02.17

 

 

 

 

DWARKA COURTS

S.N

  Name of Judicial Officer

From

Till

1

 ******

****

****

 

 

 

 

 

SAKET COURTS

S.N

  Name of Judicial Officer

From

Till

1

Sh. Ajay Kumar Jain 17.02.17 18.02.17
2 Sh. Sameer Bajpai 17.02.17 18.02.17