Ld. Judges on Leave

 

SL. N0

NAME OF THE LD. JUDGE

ON LEAVE FROM

ON LEAVE TILL

NATURE OF LEAVE

 1.  

MS. POOJA TALWAR

19.05.12

21.05.12

MEDICAL LEAVE

 1.  

SH. AJAY GARG

18.05.12

24.05.12

LEAVE

 1.  

SH. SAMAR VISHAL

21.05.12

21.05.12

LEAVE

 1.  

SH. SANJIV JAIN

21.05.12

21.05.12

HALF DAY (F.N)

 1.  

MS. RAJ RANI MITRA

21.05.12

21.05.12

LEAVE

 1.  

SH. BALWANT RAI BANSAL

21.05.12

21.05.12

HALF DAY (F.N)

 1.  

DR. NEERA BHARIHOKE

21.05.12

21.05.12

COMPENSATORY LEAVE

 1.  

SH. VIRENDER SINGH

21.05.12

21.05.12

LEAVE

 1.  

SH. DEVENDER NAIN

21.05.12

21.05.12

LEAVE

 1.  

SH. VIPLAV DABAS

21.05.12

21.05.12

HALF DAY (F.N)

 1.  

SH. ANIL KR. KAWATRA

21.05.12

21.05.12

HALF DAY (F.N)

 1.  

SH. NARINDER KUMAR

21.05.12

21.05.12

CASUAL LEAVE

 1.  

SH. MANMOHAN SHARMA

21.05.12

21.05.12

LEAVE

 1.  

SH. SANJEEV KR. SINGH

21.05.12

22.05.12

LEAVE

 1.  

SH. S.C. MALIK

21.05.12

21.05.12

HALF DAY (F.N)

 1.  

SH. A.K. MENDIRATTA

21.05.12

21.05.12

HALF DAY (F.N)

 1.  

MS. SHIVANI CHAUHAN

21.05.12

23.05.12

MEDICAL LEAVE

 1.  

SH. ANURAG DASS

21.05.12

21.05.12

COMPENSATORY LEAVE

 1.  

MS. RICHA MANCHANDA

22.05.12

22.05.12

CASUAL LEAVE DUE TO LL.M EXAMINATION

 1.  

MS. RICHA MANCHANDA

26.05.12

26.05.12

CASUAL LEAVE DUE TO LL.M EXAMINATION

 1.  

MS. RICHA MANCHANDA

29.05.12

29.05.12

CASUAL LEAVE DUE TO LL.M EXAMINATION

 1.  

MS. NEHA PALIWAL

08.05.12

03.11.12

MATERNITY LEAVE

 1.  

MS. MAHIMA RAI

21.05.12

21.05.12

CASUAL LEAVE DUE TO LL.M EXAMINATION

 1.  

MS. MAHIMA RAI

23.05.12

23.05.12

CASUAL LEAVE DUE TO LL.M EXAMINATION

 1.  

MS. MAHIMA RAI

28.05.12

28.05.12

CASUAL LEAVE DUE TO LL.M EXAMINATION

 1.  

MS. MAHIMA RAI

31.05.12

31.05.12

CASUAL LEAVE DUE TO LL.M EXAMINATION

 1.  

SH. DINESH BHATT

23.05.12

26.05.12

ON TRAINING

 1.  

SH. RAKESH KUMAR SHARMA

25.04.12

25.05.12

EARNED LEAVE

 1.  

MS. VIJETA SINGH

21.06.12

30.07.12

EARNED LEAVE

 1.  

MS. CHARU GUPTA

18.04.12

ONWARDS

MATERNITY LEAVE

 1.  

MS. MONIKA SAROHA

14.05.12

26.05.12

EARNED LEAVE

 1.  

MS. CHARU GUPTA

18.04.12

17.10.12

MATERNITY LEAVE

 1.  

MS. RAVINDER BEDI

30.04.12

20.06.12

EARNED LEAVE

 1.  

MS. NIVEDITA ANIL SHARMA

01.05.12

31.05.12

CHILD CARE LEAVE

 1.  

MS. BARKHA GUPTA

21.05.12

05.06.12

CHILD CARE LEAVE

 1.  

MS. NIYAY BINDU

09.01.12

06.07.12

LEAVE

 1.  

MS. MANU GOEL KHARB

02.01.12

29.06.12

MATERNITY LEAVE